Privacy verklaring

Taurus massage & wellbeing studio , gevestigd aan Pastelstraat 152, 1339 JD te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw eventuele persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan de wettelijke verplichting. 

Taurus massage & wellbeing studio gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Mocht je echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op. Als je klachten hebt over hoe ik met jouw gegevens omga, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)